Help Ukraine
Home Yuşan-Зілля: Crimean Tatar trio (Ukraine)
Yuşan-Зілля: Crimean Tatar trio (Ukraine)

Yuşan-Зілля: Crimean Tatar trio (Ukraine)

by Dana Bondarenko

PANDA Platforma
Knaackstraße 97 (im kleinen Hof der Kulturbrauerei), 10435 Berlin


[ ENG ]

Natalia Rybka-Parkhomenko – vocals

Dzemil Karikov – saaz

Niyal Khalilova – cello

The Crimean Tatars belong to the autochthonous population of Crimea, a Turkic-speaking ethnic group originally living on the Crimean peninsula. In 1944, they were deported to Central Asia under Stalin. Only with the independence of Ukraine in 1991 were the Crimean Tatars allowed to return to their homeland. After the annexation of Crimea in 2014, many were forced to migrate again and have since experienced massive repression, oppression and arrests by the Russian regime.

In the project Yuşan-Зілля, Crimean Tatar multi-instrumentalist Djemil Karikov and his daughter Niyal Khalilova meet Ukrainian singer and actress Natalia Rybka-Parkhomenko. Together they combine two cultures, two languages, and two ethnicities into a shared history. Ukrainian and Crimean Tatar folk songs are juxtaposed with poems by the Turkish singer and poet Aşık Veysel. The mystical Yevshan potion is a talisman and a symbol of the native land. Whoever has Yevshan-potion, will never forget his native land, language, parents, and family songs.

[ UKR ]

Кримські татари належать до корінного населення Криму, тюркомовної етнічної групи, що споконвічно проживає на Кримському півострові. У 1944 році вони були депортовані до Центральної Азії сталінським режимом. Лише з набуттям Україною незалежності у 1991 році кримським татарам було дозволено повернутися на свою батьківщину. Після анексії Криму в 2014 році багато з них були змушені знову мігрувати і з тих пір зазнають масових репресій, утисків і арештів з боку російського режиму.

В проекті Yuşan-Зілля кримськотатарський мультиінструменталіст Джеміль Каріков та його донька Ніаль Халілова зустрічаються з українською співачкою та актрисою Наталією Рибкою-Пархоменко. Разом вони об’єднують дві культури, дві мови та два етноси у спільну історію. Українські та кримськотатарські народні пісні поєднуються з віршами турецького співака і поета Ашика Вейселя. Містичне євшан-зілля є оберегом і символом рідної землі. Той, хто має євшан-зілля, ніколи не забуде рідну землю, мову, батьків, родинні пісні.

[ TICKETS/КВИТКИ ]

VVK (pre-sales) 15€ / AK (doors) 20€


We are here:


Knaackstr. 97, 10435 Berlin
+49 (0)30 44319557 | info@panda-platforma.berlin